Aktivnosti

Stručna zvanja, koja učenici mogu upisati u našoj školi

Mašinski tehničar konstruktor na računaru

Pohađajući program MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU učenici se osposobljavaju za:

 

 • dizajniranje i modeliranje i konstruisanje novih proizvoda,
 • crtanje i konstruisanje pomoću računara,
 • programiranje CNC mašina kontrolnim softverom,
 • savremenu organizaciju proizvodnje,
 • rad sa osnovnim računarskim tehnikama i osnovama programiranja, itd.
STRUČNO ZVANJE:      MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUTOR NA RAČUNARU
STRUKA: MAŠINSKA
R/br. NASTAVNI PREDMETI Sedmično časova UKUPNO
   A. OPćE OBRAZOVANJE I II III IV
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 8
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
3. Historija 2 2 4
4. Građansko obrazovanje /demokratija i ljudska prava 2 2
5. Sociologija 2 2
6. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
7. Matematika 4 4 3 3 14
8. Fizika 3 3 6
9. Hemija 2 2
10. Informatika 2 2 4
UK. A: 19 17 11 11 58
B. STRUČNO OBRAZOVANJE I  II  III  IV
11. Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 2 2 4
12. Tehnička mehanika 2 2 2 6
13. Mašinski materijali 2 2
14. Elektrotehnika 2 2
15. Tehnologija obrade 2 2 4
16. Mašinski elementi 3 2 5
17. Termodinamika 2 2
18. Hidraulika i pneumatika 2 2
19. Mjerenje i kontrola 2 2
20. Organizacija proizvodnje 2 2
21. Motori SUS i motorna vozila 2 2
22. Osnovi konstruisanja 2 2
23. Transportni uređaji 2 2
25. Konstruisanje i crtanje pomoću računara 2 3 4 9
26. Tehnološki postupci 2 2
27. Konstrukcija alata 3 3
28. CNC tehnologije 4 4
29. Automatizacija proizvodnje 2 2
30. Termička obrada s ispitivanjem materijala
31. Računarska tehnika sa programiranjem 0
32. Praktična nastava 3 2 5
UK. B: 11 13 19 19 62
UKUPNO A+B: 30 30 30 30 120
Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama (CNC tehničar)

Današnju savremenu proizvodnju nemoguće je zamisliti bez primjene numerički upravljanih (NC) i kompjuterski upravljanih (CNC) alatnih mašina, te kadrova koji su osposobljeni za rad na takvim mašinama.

Pohađajući program MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE MAŠINAMA (CNC TEHNIČAR) učenici se osposobljavaju za:

 

 • izbor odgovarajućih materijala i projektovanje tehnološkog procesa,
 • samostalnu izradu programa kontrolnim softverom za zadane predmete, odnosno programiranje  CNC mašina,
 • pripremanje i odrzavanje mašina i alata,
 • izradu predmeta na mašinama,
 • obavljanje složenih poslova mjerenja i kontrole,
 • primjenu računara pri obavljanju tih poslova, itd.
STRUčNO ZVANJE:              MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE MAŠINAMA
STRUKA: MAŠINSKA
R/br. NASTAVNI PREDMETI Sedmično časova UKUPNO
   A. OPĆE OBRAZOVANJE I II III IV
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 8
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
3. Historija 2 2 4
4. Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava 2 2
5. Sociologija 2 2
6. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
7. Matematika 4 4 3 3 14
8. Fizika 3 3 6
9. Hemija 2 2
10. Informatika 2 2 4
UK. A: 19 17 11 11 58
B. STRUČNO OBRAZOVANJE I  II  III  IV
11. Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 2 2 4
12. Tehnička mehanika 2 2 2 6
13. Mašinski materijali 2 2
14. Elektrotehnika 2 2
15. Tehnologija obrade 2 2 4
16. Mašinski elementi 3 2 5
17. Termodinamika 2 2
18. Hidraulika i pneumatika 2 2
19. Mjerenje i kontrola 2 2
20. Organizacija proizvodnje 2 2
21. Motori i motorna vozila 2 2
22. Transportni uredjaji 2 2
23. Konstruisanje i crtanje pomoću računara 2 2
24. Programiranje CNC mašina 3 4 7
25. Osnove konstruisanja 2 2
26. Tehnološki postupci 2 2
27. Konstrukcija alata 3 3
28. CNC tehnologije 4 4
29. Automatizacija proizvodnje 2 2
30. Termička obrada s ispitivanjem materijala
31. Praktična nastava 3 2 5
UK. B: 11 13 19 19 62
UKUPNO A+B: 30 30 30 30 120
Mašinski tehničar općeg smjera

Profil općeg mašinskog tehničara omogućava sticanje dobrog općeg obrazovanja i osposobljavanja učenika za obavljanje raznovrsnih stručnih poslova pripreme rada, konstrukcije, tehnologije, proizvodnje i kontrole.

Pohađajući program MAŠINSKI TEHNIČAR učenici se osposobljavaju za:

 • izbor odgovarajućih materijala za projektovanje proizvoda,
 • projektovanje svih vrsta mašinskih elemenata i konstrukcija,
 • definisanja kontrole kvaliteta,
 • primjenu računara pri obavljanju tih poslova, itd.
R/br. NASTAVNI PREDMETI Sedmično časova UKUPNO
   A. OPĆE OBRAZOVANJE I II III IV
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 8
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
3. Historija 2 2 4
4. Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava 2 4
5. Sociologija 2 2
6. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
7. Matematika 4 4 3 3 14
8. Fizika 3 3 6
9. Hemija 2 2
10. Informatika 2 2 4
UK. A: 19 17 11 11 60
B. STRUČNO OBRAZOVANJE  I  II  III  IV
11. Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 2 2 4
12. Tehnička mehanika 2 2 2 6
13. Mašinski materijali 2 2
14. Elektrotehnika 2 2
15. Tehnologija obrade 2 2 4
16. Mašinski elementi 3 2 5
17. Termodinamika 3 3
18. Hidraulika i pneumatika 2 2
19. Mjerenje i kontrola 2 2
20. Organizacija proizvodnje 2 2
21. Motori SUS i motorna vozila 2 2
22. Transportni uređaji 2 2
23. Osnovi konstruisanja 2 2
24. Energetika 4 4
25. Tehnološki postupci 2 2
26. Konstrukcija alata 3 3
27. Obrada na CNC mašinama 4 4
28. Konstruisanje i crtanje na računaru 2
29. Automatizacija proizvodnje 2 2
30. Termička obrada s ispitivanjem materijala 2 2
 31. Praktična nastava 3 2 5
UK. B: 11 13 19 19 60
UKUPNO A+B: 30 30 30 30 120
Mašinski tehničar energetike

Pohađajući program MAŠINSKI TEHNIČAR ENERGETIKE učenici se pored osnovnih zadataka tehničara osposobljavaju za:

 

 • izbor odgovarajućih materijala za projektovanje proizvoda,
 • projektovanje svih vrsta sistema centralnog grijanja i upravljanje procesima koji se u njima dešavaju,
 • projektovanje raznih vrsta termoenergetskih i hidroenergetskih postrojenja,
 • projektovanje raznih vrsta pneumatskih i gasnih postrojenja,
 • definisanja kontrole kvaliteta,
 • primjenu računara pri obavljanju tih poslova, itd.
R/br. NASTAVNI PREDMETI Sedmično časova UKUPNO
     A. OPĆE OBRAZOVANJE I II III IV
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 8
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
3. Historija 2 2 4
4. Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava 2 4
5. Sociologija 2 2
6. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
7. Matematika 4 4 3 3 14
8. Fizika 3 3 6
9. Hemija 2 2
10. Informatika 2 2 4
UK. A: 19 17 11 11 60
B. STRUČNO OBRAZOVANJE  I  II  III  IV
11. Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 2 2 4
12. Tehnička mehanika 2 2 2 6
13. Mašinski materijali 2 2
14. Elektrotehnika 2 2
15. Tehnologija obrade 2 2 4
16. Mašinski elementi 3 2 5
17. Termodinamika 3 3
18. Hidraulika i pneumatika 2 2
19. Organizacija proizvodnje 2 2
20. Mjerenje u energetici 2 2
21. Toplotni aparati 2 2
22. Motori SUS i motorna vozila 2 2
23. Grijanje i klimatizacija 4 4
24. Tehnika hladjenja 2 2
25. Termoenergetska postrojenja 3 3
26. Pneumatska i gasna postrojenja 2 2
27. Upravljanje i automatska regulacija 3 3
28. Hidroenergetska postrojenja 3 3
29. Konstruisanje i crtanje na računaru 2
30. Praktična nastava 3 2 2 7
UK. B: 11 13 19 19 60
UKUPNO A+B: 30 30 30 30 120
Nema komentara! Budi prvi koji ce komentarisati.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *