Upis

Konačna rang lista II konkursnog roka
Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar konstruktor na računaru
Datum objavljivanja: 13.7.2018.

 

RangLista II konkursnog roka Masinski tehnicar konstruktor na racunaru

 

Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
Datum objavljivanja: 13.7.2018.

 

RangLista II konkursnog roka Masinski tehnicar za kompjutersko upravljanje masinama

 

Konačna rang lista I konkursnog roka
Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar konstruktor na računaru
Datum objavljivanja: 5.7.2018.

 

RangLista I konkursnog roka Masinski tehnicar konstruktor na racunaru

 

Konačna rang lista I konkursnog roka
Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
Datum objavljivanja: 5.7.2018.

 

RangLista I konkursnog roka Masinski tehnicar za kompujtersko upravljanje masinama

 

Nakon završenog prvog/drugog konkursnog roka i objavljivanja rezultata u prostorijama naše škole je potrebno dostaviti sljedeće dokumente za upis:
  1. Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole
  2. Uvjerenje o uspjehu u VI, VII, VIII razredu osnovne škole
  3. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih ovjerena kopija
Važno je napomenuti da je minimalan broj bodova za upis u našu školu 63 boda. Svi zainteresovani učenici za upis u našu školu, kao i njihovi roditelji mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za upis u našu školu na licu mjesta u prostorijama naše škole (u centru za nove tehnologije) u periodu od 900 do 1300 sati.

Slike sa održanih prezentacija naše škole u osnovnim školama u periodu od februara do aprila 2018. godine.