Upis

OBAVJEŠTENJE

prijem dokumenentacije za upis u I razred
Obavještavamo buduće učenike naše škole i njihove cijenjene roditelje da će se prijem dokumentacije za upis u I razred obaviti  5.7. (petak) i 8.7. 2019. (ponedjeljak), u periodu od 9:00 do 14:00 sati.
Učenici će u pratnji roditelja/staratelja dostaviti potrebnu dokumentaciju za upis u prvi razred naše škole u prostorijama Centra za nove tehnologije (prizemlje lijevo) i to:
  1. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original
  2. Uvjerenje o uspjehu u VI, VII, VIII razredu osnovne škole – original
  3. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original
  4. Izvod iz matične knjige rođenih –  ovjerena kopija
  5. Prijava za upis u srednju školu
Napomena: Prijavu za upis u srednju školu učenici mogu sami isprintati sa E-maila korištenog za upis ili se prijava za upis u srednju školu može isprintati u prostorijama naše škole.

Konačna rang lista I konkursnog roka
Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar konstruktor na računaru
Datum objavljivanja: 4.7.2019.
RangLista I konkursnog roka Masinski tehnicar konstruktor na racunaru
 
Konačna rang lista I konkursnog roka
Naziv škole: JU Srednja mašinska tehnička škola
Smjer: Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
Datum objavljivanja: 4.7.2019.
RangLista I konkursnog roka Masinski tehnicar za kompujtersko upravljanje masinama
 

Slike sa održanih prezentacija naše škole u osnovnim školama u periodu od februara do aprila 2019. godine.