Video prilog “Percepcija”

31 Maja, 2021 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo – video prilog “Percepcija”

Televizija Sarajevo (TVSA) je objavila javni konkurs za kratki film na temu Nasilje – “Vršnjačko nasilje” i Korupcija, te je naša škola učestvovala u istom u obje kategorije.

Video “Percepcija” uradio je naš učenik Ali Kontić – IV1 sa mladim glumcima naše škole Amna Slatina, Adi Burić i Aldin Hodžić sa profesoricama Majom Bečić i Aidom Imamović.