Uposlenici

U skoli je zaposlen 51 radnik, od toga 33 nastavnika.

Direktor skole je Granulo Hajrudin, dipl.ing.mas.

SPISAK RADNIKA ZAPOSLENIH U ADMINISTRACIJI I POSAO KOJI OBAVLJAJU:

RB

Ime i prezime

Posao koji obavlja

Administrativno – finansijska služba
1. Ahmetagić Zumreta Sekretar
2. Muharemović Almedina Samostalni referent za plan i analizu
3. Spahić Hanija Administrativni radnik
Stručni saradnici
1. Subašić Samra Pedagog
2. Musakadić Enisa Bibliotekar
3. Škrijelj Lejla Socijalni radnik
4. Osmanagić Lejla Školski psiholog
5. Mulalić Emir Rukovodilac nastavnom tehnikom
6. Ibrahimović Vahid Socijalni radnik
SPISAK PROFESORA I PREDMETI KOJE PREDAJU:

RB

Ime i prezime

Predmet

1. Muhić Melika Bosanski jezik i književnost
2. Jalmanović Amela Bosanski jezik i književnost
3. Vilov Lelija Engleski jezik
4. Keško Nasiha Engleski jezik
5. Elezović-Mirvić Enisa Njemački jezik
6. Zukanović Nermin Sociologija i Kultura religije
7. Koso Emina Sociologija i Kultura religije
8. Bajrić Amela Historija
9. Musakadić Enisa Građansko obraz./Demok. i ljudska prava
10. Zajmović Hajrudin Tjelesni i zdrastveni odgoj
11. Muratović Amar Tjelesni i zdrastveni odgoj
12. Nesimović Enesa Matematika i Informatika
13. Hodžić Dženita Matematika i Informatika
14. Grbić Alma Matematika
15. Glušac-Rill Ozrenka Matematika
16. Kafedžić-Briga Armina Fizika
17. Selak Mersiha Hemija
18. Saković Bradarić Asja Informatika i Elektrotehnika
19. Burić Haris Stručno teoretska nastava
20. Krilić Sahza Stručno teoretska nastava
21. Asotić Nermina Stručno teoretska nastava
22. Šarić Enes Stručno teoretska nastava
23. Čupović Faruk Stručno teoretska nastava
24. Canović Samir Stručno teoretska nastava
25. Lagumdžija Haris Stručno teoretska nastava
26. Sipović Amina Stručno teoretska nastava
27. Mulalić Omer Stručno teoretska nastava
28. Škapur Amra Stručno teoretska nastava
29. Bečić Maja Stručno teoretska nastava
30. Durgut Fadil Stručno teoretska nastava
31. Supur Kemal Nastavnik praktične nastave
32. Muratović Zumber Nastavnik praktične nastave
33. Imamović Terzić Aida Vjeronauka
OSTALO OSOBLJE I HIGIJENSKO-TEHNICKA SLUZBA:

RB

Ime i prezime

Posao koji obavlja

1. Simic Rajko Domar
2. Mehovic Seko Kotlovnicar
3. Emusic Hamdija Portir
4. Suljic Almedina Higijenicarka
5. Spahic Adisa Higijenicarka
6. Zunic Hajrija Higijenicarka
7. Catic Ferida Higijenicarka
8. Memic Mujesira Higijenicarka
9. Ahmetagic Ilda Higijenicarka