Uposlenici

U skoli je zaposlen 51 radnik, od toga 33 nastavnika.

Direktor skole je Granulo Hajrudin, dipl.ing.mas.

SPISAK RADNIKA ZAPOSLENIH U ADMINISTRACIJI I POSAO KOJI OBAVLJAJU:

RB

Ime i prezime

Posao koji obavlja

Administrativno – finansijska služba
1. Ahmetagić Zumreta Sekretar
2. Muharemović Almedina Samostalni referent za plan i analizu
3. Spahić Hanija Administrativni radnik
Stručni saradnici
1. Subašić Samra Pedagog
2. Musakadić Enisa Bibliotekar
3. Škrijelj Lejla Socijalni radnik
4. Osmanagić Lejla Školski psiholog
5. Mulalić Emir Rukovodilac nastavnom tehnikom
SPISAK PROFESORA I PREDMETI KOJE PREDAJU:

RB

Ime i prezime

Predmet

1. Muhić Melika Bosanski jezik i književnost
2. Jalmanović Amela Bosanski jezik i književnost
3. Vilov Lelija Engleski jezik
4. Keško Nasiha Engleski jezik
5. Elezović-Mirvić Enisa Njemački jezik
6. Ajdin Amra Sociologija i Kultura religije
7. Svraka Emina Sociologija i Kultura religije
8. Bajrić Amela Historija
9. Musakadić Enisa Građansko obraz./Demok. i ljudska prava
10. Zajmović Hajrudin Tjelesni i zdrastveni odgoj
11. Kazazović Hairlić Suada
Tjelesni i zdrastveni odgoj
12. Nesimović Enesa Matematika i Informatika
13. Cico Jasmina Matematika
14. Grbić Alma Matematika
15. Glušac-Rill Ozrenka Matematika
16. Kafedžić-Briga Armina Fizika
17. Selak Mersiha Hemija
18. Saković Bradarić Asja Informatika i Elektrotehnika
19. Bešo Đenana Informatika
20. Burić Haris Stručno teoretska nastava
21. Krilić Sahza Stručno teoretska nastava
22. Asotić Nermina Stručno teoretska nastava
23. Šarić Enes Stručno teoretska nastava
24. Čupović Faruk Stručno teoretska nastava
25. Canović Samir Stručno teoretska nastava
26. Lagumdžija Haris Stručno teoretska nastava
27. Sipović Amina Stručno teoretska nastava
28. Škapur Amra Stručno teoretska nastava
29. Bečić Maja Stručno teoretska nastava
30. Lika Bejto Stručno teoretska nastava
31. Supur Kemal Nastavnik praktične nastave
32. Muratović Zumber Nastavnik praktične nastave
33. Imamović Terzić Aida Vjeronauka
OSTALO OSOBLJE I HIGIJENSKO-TEHNICKA SLUZBA:

RB

Ime i prezime

Posao koji obavlja

1. Simić Rajko Domar
2. Mehović Seko Kotlovnicar
3. Ivanović Marijan Domar
4. Suljic Almedina Higijenicarka
5. Spahić Adisa Higijenicarka
6. Zunić Hajrija Higijenicarka
7. Čatić Ferida Higijenicarka
8. Memić Mujesira Higijenicarka
9. Ahmetagić Ilda Higijenicarka