Upis u prvi razred

Obavještavamo učenike i roditelje da će prijem I razreda biti u petak 1.9.2023. godine u 10:30 sati.

Učenicima II, III, IV razreda prvi dan škole je u petak 1.9.2023. godine u 8:00 sati.

OBAVIJEST ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

Dragi učenici i roditelji upis u prvi ( I ) razred školske 2023/2024. godine je krenuo. Ove godine možete upisati dva naša smjera:

Mašinski tehničar konstruktor na računaru

Mašinski tehničar  za kompjutersko upravljanje mašinama

Prvi konkursni rok – online upis u prvi razred za srednje škole je krenuo utorak 20.6.2023. godine i trajat će do ponedeljka 26.6.2023. godine.

Drugi konkursni rok – online upis u prvi razred srednje škole je od 29.6.2023. godine i završava 4.7.2023. godine.

Prijem dokumenata nakon završenog Prvog  i  Drugog konkursnog roka – online upisa je od ponedeljka do petka u prostorijama škole od 9:00 sati do 13:00 sati.

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

  1. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI,VII i VIII razredu(original),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerenu kopija),
  4. Prijava za upis (prijavu za će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista),
  5. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi (orginal).

Napomena: Učenici koji nisu odštampali prijavu u kući mogu to uraditi u školi, s tim da trebaju znati ime svog profila i šifru.

Upis će se obaviti u skladu sa rang listama koje ćemo objaviti ovdje po završetku Prvog i Drugog konkursnog roka – online upisa.

Finalna rang lista za Prvi konkursni rok – online upis je na linku ispod:

Rang Lista Konstruktor na racunaru

Rang Lista Mas tehn za kompjutersko upravljanje masinama CNC

Finalna rang lista za Drugi konkursni rok – online upis je na linku ispod:

Rang Lista Konstruktor na racunaru