Upis u prvi razred

OBAVIJEST ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED

ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Dragi učenici i roditelji upis u prvi ( I ) razred školske 2022/2023. godine, nakon drugog upisnog roka, vršit će se naredna tri dana u vremenu od 08:00 do 12:00 sati u zgradi JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, u  Centru za nove tehnologije, koji se nalazi u prizemlju (lijevo od portirnice).

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

  1. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI,VII i VIII razredu(original),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerenu kopija),
  4. Prijava za upis (prijavu za će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista),
  5. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi (orginal).

Napomena: Učenici koji nisu odštampali prijavu u kući mogu to uraditi u školi, s tim da trebaju znati ime svog profila i šifru.

Upis će se obaviti u skladu sa rang listama koje su u prilogu.

RangListaII Kompjutersko upravljanje masinama

RangListaII Masinski tehnicar

OBAVIJEST ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED

ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Dragi učenici i roditelji upis u prvi ( I ) razred školske 2022/2023. godine, nakon prvog upisnog roka, vršit će se od srijede, 29.6. do petka, 1.7.2022. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u zgradi JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, u  Centru za nove tehnologije, koji se nalazi u prizemlju (lijevo od portirnice).

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

  1. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI,VII i VIII razredu(original),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerenu kopija),
  4. Prijava za upis (prijavu za će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista),
  5. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi (orginal).

Napomena: Učenici koji nisu odštampali prijavu u kući mogu to uraditi u školi, s tim da trebaju znati ime svog profila i šifru.

Upis će se obaviti u skladu sa rang listama koje su u prilogu.

RangLista Konstruktor na racunaru

RangLista Kompjutersko upravljanje masinama