Prijava korupcije

Web obrazac za prijavu korupcije

U cilju prevencije korupcije i pružanja sistemske podrške na web stranici škole kreirali smo obrazac za prijavu svih oblika korupcije. Web obrazac je kreiran u skladu sa članom 7. Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i drugih oblika nepravilnosti i zaštiti prijavitelja, koji je objavljen na našoj web stranici škole.

Napomena: Prilikom pristupa formi potrebno je koristiti Gmail račun.


Ne ustručavaj se prijaviti korupciju!

Sve vaše prijave zaprimljene putem ovog linka bit će dostupne isključivo sekretaru škole.

Sekretar škole                                              

Direktor škole

Čupović Faruk, dipl.ing.maš