Pravilnici

Ustav

 1. Ustav KS i amandmani
 2. Amandmani 16-13
 3. Amandman 31-17

Zakoni

 1. Okvirni-zakon-o-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-u-Bosni-i-Hercegovini
 2. Zakon_o_srednjem_obrazovanju_KS
 3. Izmjene_i_dopune_zakona_o_srednjem_obrazovanju_ks (1)
 4. Izmjene_i_dopune_zakona_o_srednjem_obrazovanju_ks (2)
 5. Zakon_o_radu_FBiH_sa_izmjenama_i_dopunama
 6. Zakon_o_upravnom_postupku_FBiH
 7. Zakon_o_zaštiti_na_radu_FBIH
 8. Zakon-o-slobodi-pristupa-informacijama-u-FBIH

Kolektivni ugovor

 1. Kolektivni_ugovor_za_djelatnost_srednjeg_obrazovanja_KS

Podzakonski akti

 1. Pedagoski_standardi_i_normativi_za_srednje_obrazovanje_KS
 2. Izmjene_i_dopune_pedagoskih_standarda_i_normativa_za_srednje_obrazovanje_KS_(1)
 3. Izmjene_i_dopune_pedagoskih_standarda_i_normativa_za_srednje_obrazovanje_KS_(2)
 4. Izmjene_i_dopune_pedagoskih_standarda_i_normativa_za_srednje_obrazovanje_KS_(3)
 5. Pravilnik_o_vodenju_pedagoske_dokumentacije_i_evidencije_u_srednjoj_skoli_i_domu_ucenika_KS
 6. Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_vodenju_pedagoske_dokumentacije_i_evidencije_(1)
 7. Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_vodenju_pedagoske_dokumentacije_i_evidencije_(2)
 8. Pravilnik_o_pracenju,vrendovanju_i_ocjenjivanju_ucenika_osnovnih_i_srednjih_skola_u_KS
 9. Pravilnik_o_dopuni_pravilnika_o_pracenju_vrednovanju_i_ocjenjivanju_ucenika_osnovnih_i_srednjih_skola_u_KS
 10. Pravilnik_o_sadrzaju_i_nacinu_polaganja_mature_i_zavrsnog_ispita
 11. Pravilnik_o_inkluzivnom_obrazovanju_KS
 12. Pravilnik_o_internoj_evaluaciji_znanja_ucenika_osnovnih_i_srednjih_skola_i_eksternoj_procjeni_znanja_ucenika
 13. Izmjena_i_dopuna_Pravilnika_o_internoj_evaluaciji_znanja_ucenika_osnovnih_i_srednjih_skola_i_eksternoj_procjeni
 14. Pravilnik_o_ishrani_ucenika_u_osnovnim_i_srednjim_skolama_KS
 15. Pravilnik_o_organizaciji_i_realizaciji_izleta,studijskih_posjeta,ekskurzija,kampovanja_i_drugih_oblika_odgo
 16. Izmjena i dopuna Pravilnika_o_organizaciji_i_realizaciji_izleta,studijskih_posjeta,ekskurzija,kampovanja (1)
 17. Izmjena i dopuna Pravilnika_o_organizaciji_i_realizaciji_izleta,studijskih_posjeta,ekskurzija,kampovanja (2)
 18. Pravilnik_o_neopravdanom_izostajanju_s_nastave
 19. Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_neopravdanom_izostajanju_s_nastave
 20. Pravilnik_o_nostrifikaciji_ekvivalenciji_inostranih_obrazovnih_isprava_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli
 21. Pravilnik_o_organizovanju,izvodenju_prakticne_nastave,laboratorijskog_rada_u_srednjim
 22. pravilnik_o_primjeni_informacionog_sistema_emis_u_osnovnim_i_srednjim_skolama_u_kantonu_sarajevo
 23. Pravilnik_o_izboru_nadleznostima_i_nacinu_rada_skolskih_odbora_srednjih_skola_KS
 24. Izmjename_i_dopune_Pravilnika_o_izboru_nadleznostima_i_nacinu_rada_skolskih_odbora_srednjih_skola
 25. Pravilnik_o_izboru_kriterijima_za_izbor_nadleznostima_i_radu_direktora_srednjih_skola
 26. Pravilnik_o_ocjenjivanju_ napredovanju_nastavnika_i_strucnih_saradnika
 27. Pravilnik_o_polaganju_strucnog_ispita_odgajatelja_nastavnika_i_strucnih_saradnika
 28. Izmjenama_Pravilnika_o_polaganju_strucnog_ispita_odgajatelja_nastavnika_i_strucnih_saradnika
 29. Odluka_o_izmjeni_pravilnika_o_polaganju_strucnog_ispita_odgajatelja_nastavnika_i_strucnih_saradnika
 30. Pravilnik_o_postupku_utvrdivanja_uslova_i_sadrzaju_i_nacinu_vodenja_regist
 31. Pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_odgajatelja_profesora_nastavnika_i_strucnih_saradnika
 32. Pravilnik_sa_krit_za_proglas_radn_cijim_radom_je_potpu_iili_djelim_pres_pot
 33. Pravilnik_s_kriterijima_za_prijem_radnika_u_radni_odnos_u_srednjim_skolama

Akti škole

 1. Pravila_JU_Srednja_masinska_tehnička_skola_Sarajevo
 2. Izmjene_i_dopune_Pravila_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 3. Pravilnik_o_radu_JU_Srednje_masinske_tehnicke_skole_Sarajevo
 4. Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_radu_JU_Srednje_masinske_tehnicke_skole_Sarajevo
 5. Eticki_kodeks_u_online_okruzenju_za_ucenje_JU_SMTS_Sarajevo
 6. Kucni_red_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 7. Pravilnik_o_sukobu_interesa_ JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 8. Pravilnik_o_zastiti_od_pozara_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 9. Pravila_o_radu_skolske_biblioteke_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 10. Poslovnik_o_radu_strucnih_organa_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 11. Pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_JU_ Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo
 12. Pravilnik_o_koristenju_vlastitih_prihoda_JU_Srednje_masinske_tehnicke_skole_Sarajevo
 13. Krizni_plan_pripravnosti_i_mjere_u_vezi_sa_prevencijom_sirenja_bolesti_COVID_19
 14. Plan_javnih_nabavki_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo_za_2021.godinu
 15. Plan_javnih_nabavki_JU_Srednja_masinska_tehnicka_skola_Sarajevo_za_2022.godinu

Školski odbor

 1. Odluka_o_usvajanju_plana_javnih_nabavki_za_2021.godinu
 2. Odluka_o_usvajanju_plana_javnih_nabavki_za_2022.godinu