Prijava nasilja

Web obrazac za prijavu svih oblika nasilja među učenicima i nad učenicima

Poštovani učenici i roditelji,

u cilju prevencije nasilja i pružanja sistemske podrške učenicima nad kojima je počinjeno nasilje te učenicima koji su počinili nasilje, na web stranici škole kreirali smo obrazac za prijavu svih oblika nasilja. Web obrazac je kreiran u skladu sa preporukom Ministarstva za odgoj i obrazovnje KS – dokument Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2021/2022. godini u okolnostima pandemije COVID-19.

Kako definišemo nasilje

U skladu sa  Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka  i/ili odraslih učinjeno s ciljem povrijeđivanja neovisno o mjestu izvršenja.

Oblici nasilja među djecom/mladima i nad djecom/mladima

Nasiljem među djecom i mladima smatra se:

  • namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku  (udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično nezavisno da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna ozljeda)
  • psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno ponavljanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su primjerice: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz vršnjačke grupe kojoj pripada, širenje glasina, oduzimanje stvari ili novca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih je i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota, bilo u neposrednoj komunikaciji ili putem društvenih mreža i informaciono komunikacijske tehnologije (IKT).
  • Nasilje u online okruženju. Djeca i mladi izloženi su mnogim korisnim i pozitivnim sadržajima na internetu, međutim mogu postati i žrtve različitih oblika zlostavljanja putem interneta: seksualnog iskorištavanja, cyberbulinga, povrede privatnosti djeteta, vrbovanja za nedozvoljene aktivnosti, krađe i zloupotreba ličnih podataka.

    Ne ustručavaj se prijaviti zlostavljanje!
  • Nemoj misliti da se to događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima.
  • Nemoj misliti da to zaslužuješ iz nekog razloga, ne moraš osjećati stid- nasilnici su ti koji imaju problem.
  • Potraži pomoć – ne suočavaj se sam/sama s ovim problemom!
  • Ne stidi se tražiti pomoć!
  • Obavezno o nasilju informiši roditelje/staratelja ili nekog u školi a oni će znati šta poduzeti.

Sve vaše prijave zaprimljene putem ovog linka bit će dostupne saradnicama stručne službe škole (pedagog, psiholog, socijalni radnik).

Online obrascu za prijavu nasilja moguće je pristupiti isključivo upotrebom učeničke e- mail adrese (ime.prezime@smts.edu.ba) !

Stručna služba škole                                               

Direktor škole

Čupović Faruk dipl.ing.maš