Zanimanja

 • Mašinski tehničar konstruktor na računaru

 • dizajniranje i modeliranje i konstruisanje novih proizvoda
 • crtanje i konstruisanje pomoću računara u 2D I 3D programima
 • programiranje mašina kontrolnim softverom
 • savremena organizacija proizvodnje
 • rad sa osnovnim računarskim tehnikama i osnovama programiranja
slika
 • Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

 • Izbor odgovarajućih materijala i projektovanje tehnoloških procesa
 • Priprema i održavanje mašina i alata
 • Izrada predmeta na mašinama
 • Obavljanje složenih poslova mjerenja i kontrole
 • Samostalna izrada programa uz korištenje G koda, odnosno programiranje CNC mašina
 • CAD-CAM programiranje
slika
 • Mašinski tehničar

 • Skiciranje i proračunavanje različitih elemenata mašina
 • Određivanje konačnog oblika elementa mašine
 • Uklapanje elementa u mašinu
 • Odabir materijala za izradu elementa mašine
 • ProvJera kvaliteta i funkcije gotovog proizvoda
slika
 • Mašinski tehničar energetike

 • Posjedovanje osnovnih znanja o propisima, normativima i standardima u energetici
 • Osposobljavanje za analizu tehničke dokumentacije energetskih sistema
 • Planiranje i terminiranje montaže energetskih postrojenja
 • Učestvovanje u montiranju termoenergetskih postrojenja
 • Učestvovanje u montiranju gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
 • Učestvovanje u montiranju hidroenergetskih postrojenja
 • Učestvovanje u montaži nekonvencionalnih energetskih postrojenja
 • Planiranje optimalnog vođenja postrojenja sa stanovišta ekonomičnosti i sigurnosti.
 • Osposobljavanje za izradu plana regulacije, održavanja i remontovanja postrojenja i uređaja
slika