Kantonalno takmičenje u skupljanju ambalažnog otpada BUDI SRCE – ODVAJAJ OTPAD

15 Juna, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Dana 3.6.2023. godine Srednja mašinska tehnička škola je učestvovala na Kantonalnom takmičenju u skupljanju reciklažnog otpada BUDI SRCE – ODVAJAJ OTPAD, u organizaciji KJKP „Rad“, a u okviru projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“, podržan od Vlade Republike Češke.
Učenici i uposlenici naše škole su za šest dana prikupili 2109 komada reciklažnog otpada, koji su se različito bodovali (plastične flaše i limenke 1 bod, staklene flaše i tegle 2 boda i tetrapak 1,5 bod). Ukupan broj bodova se dijelio sa brojem učenika, te je u konkurenciji od devet škola, naša škola osvojila 2. mjesto i sljedeće nagrade:
– Zahvalnicu,
– Plaketu,
– Set kontejnera za reciklažu ambalažnog otpada i
– Druženje i zabavu sa DJ Fororom u okviru škole, za sve učenike i uposlenike povodom kraja nastavne godine.
U projekat su bili uključeni svi učenici i uposlenici škole, a dio otpada učenici su prikupili i na školskom izletu u Jajcu, na kojem su bili 31.5.2023. godine.
Učenik Šehović Vedad (II3) dizajnirao je plakat-pozivnicu za party, a zabava sa DJ Fororom održana je 13.6.2023. godine u terminu od 20:00 sati do 21:30, na školskom igralištu, na kojem je vladala sjajna atmosfera, uz domaće i strane hitove. Učenici II razreda Kalača Edin, Kaliman Amar, Đogić Faris i Omerović Adin su Forori poklonili tranasparent za uspomenu.
Učenici su predstavili školu na dostojanstven način, a posebne pohvale idu odjeljenjima 2. razreda za organizaciju zabave, ali i za cjelokupan doprinos u prikupljanju otpada tokom cijele školske godine.
Riječi zahvale upućujemo svim ostalim učenicima, njihovim roditeljima, uposlenicima naše škole, ali i poštovanom direktoru Čupović Faruku, koji je podržao ovaj projekat i održao prigodan govor.
Projekat je vodila prof. Jalmanović-Muhić Amela.