Predavanja na temu “Sigurnost učenika u digitalnom okruženju”

16 Februara, 2024 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Tokom proteklih sedmica u našoj školi su realizovana predavanja, na časovima odjeljenskih zajednica prvih i drugih razreda na temu “Sigurnost učenika u digitalnom okruženju”.
Predavač MUP-a Kantona Sarajevo sa učenicima je razgovarao koje mjere zaštite treba da poduzmu kako bi bili sigurni prilikom korištenja IT tehnologija. Razgovaralo se i o obilježjima cyber nasilja i procedurama prijave nasilja.