Predavanje “Sigurna škola – nulta stopa tolerancije na nasilje”

22 Novembra, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

U okviru časova Odjeljenskih zajednica za učenike prvih (I-1 i I-2) razreda i svih drugih razreda održana su predavanja na temu “Sigurna škola – nulta stopa tolerancije na nasilje”.
Ovu veoma važnu temu za adolescente realizovali su stručni saradnici KJU Odgojni centar Minela Ćuhara i Senaid Oručević.
Saradnice stručne službe istakle su važnost ovih predavanja u cilju poticanja dobrobiti učenika, razvoju pozitivne slike o sebi te važnosti prevencije svih oblika nasilja.