Sarajevo Winter Festival

7 Februara, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Dana 7.2.2023. godine JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo ima zadovoljstvo da učestvuje u manifestaciji otvaranja XXXIX Internacionalnog festivala Sarajevo Winter 2023/2024. pod motom ALEA IACTA EST (kocka je bačena).
Naša škola, u saradnji sa JU Srednja škola metalskih zanimanja i JU Građevinsko – geodetska škola, zapoćinje program otvaranja aktivnosti u prostorijama škole, sa početkom u 16:00 sati, nakon čega se pridružujemo manifestaciji ispred Zemaljskog muzeja u 17:00 sati.

Festival Sarajevska zima -Ceremonija otvaranja