Škola roditeljstva

11 Marta, 2024 0 comments SMTS Categories Uncategorized

U našoj školi, 04. i 06. marta, realizovane su interaktivne radionice za roditelje učenika I i II razreda u sklopu Projekta “Škola roditeljstva“. Inicijatori projekta su Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i IRPO a samu aktivnost i interaktivne radionice realizovale su pedagog i psiholog škole.
Edukacije su se odvijala u pozitivnom ozračju, roditelji su aktivno sudjelovali u zadacima i vježbama koje su imale za cilj osnažiti roditeljske kompetencije, unaprijediti komunikacijske vještine, osvijestiti vlastite potrebe i potrebe djeteta, ukazati na potrebu za očuvanjem vlastitog zdravlja.
Susreti su omogućili razmjenu roditeljskih iskustava ali i uvid u karakteristike kvalitetnog odnosa roditelj- dijete. Date su smijernice kako na iscrpnom i odgovornom putu roditeljstva ispuniti lična očekivanja ali i očekivanja djeteta te zašto je važno ostvariti partnerski odnos sa školom.

Razgovarali smo temama:
1. Kvalitetan odnos roditelj – dijete
2. Vještine planiranja strukture djetetovog dana
3. Komunikacijske vještine
4. oblasti roditeljstva- sličnosti i razlike
5. Prepoznavanje ličnih i djetetovih potreba

Roditeljima – polaznicima škole roditeljstva na kraju eduakcije dodjeljene su zahvalnice za učešće.