Superschools u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi

12 Juna, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je institucionalni mehanizam koji nezavisno funkcioniše, a osnovalo ga je 6 učesnika Zapadnog Balkana (WB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, sa ciljem da promoviše duh pomirenja i saradnje mladih u regionu kroz programe razmjene mladih.

Srednja mašinska tehnička škola je u sradnji sa Srednjom mješovitom školom Kongresi i Mansatirit sa Kosova, preko RYCOa, organizovala razmjenu učenika. Prva faza projekta je trajala od 29.5.2023. do 4.6.2023. Deset učenika sa Kosova je provelo sedam dana u Sarajevu, a deset učenika naše škole će ići na Kosovo u posjetu gradu Požeranu i školi Kongresi i Mansatirit u septembru 2023. godine.

U projektu pored 20 učenika učestvuju i direktori škola Mufail Halabaku i Faruk Čupović, te profesorice Albana Fisheku-Halabaku i Melisa Kustura.