Ajdin Amra

Profesorica sociologije
Send Message

VJEŠTINE

Sociologija komunikacija
96%
Osnove ekonomske sociologije
90%
Sociologija svakodnevnog života
88%
Sociologija masovnih komunikacija
75%
Sociologija globalizacije
63%

Canović Samir

Profesor stručno-teoretske nastave

View Profile
Canović Samir

Asotić Nermina

Profesor stručno-teoretske nastave

View Profile
Asotić Nermina

Burić Haris

Profesor stručno-teoretske nastave

View Profile
Burić Haris

Bajrić Amela

Profesorica historije

View Profile
Bajrić Amela