Ajdin Amra

Profesorica sociologije
Send Message

VJEŠTINE

Sociologija komunikacija
96%
Osnove ekonomske sociologije
90%
Sociologija svakodnevnog života
88%
Sociologija masovnih komunikacija
75%
Sociologija globalizacije
63%

Burić Haris

Profesor stručno-teoretske nastave

View Profile
Burić Haris

Asotić Nermina

Profesor stručno-teoretske nastave

View Profile
Asotić Nermina

Ajdin Amra

Profesorica sociologije

View Profile
Ajdin Amra

Bečić Maja

Profesorica stručno-teoretske nastave

View Profile
Bečić Maja