POSJETA KJKP „RAD“

15 Februara, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

U okviru predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava i projekta „Projekt građanin“ učenici naše škole JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, učenici trećeg razreda (III3) odlučili su da se ove školske 2022/2023. godine bave temom „Komunalna higijena“. Tom prilikom posjetili smo KJKP „Rad“ dana 09.02.2023. godine.
Cilj projekta je podizanje svijesti o zaštiti životne sredine. Imali smo priliku vidjeti kako i na koji način se vrši razdvajanje otpada, generalno na koji način se vrši deponovanje otpada koji se iz domaćinstva odlaže u kontejnere. Posjetili smo zeleni otok i reciklažno dvorište u krugu preduzeća gdje smo uvidjeli da ipak postojie građani koji se pridržavaju pravilnog odlaganja otpada. Naš domaćin bio je gosp. Mirza Ramić potparol KJKP „Rad –a“.