Predavanje dr. Alem Ćesira

6 Novembra, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

I u ovoj školskoj godini nastavljena je saradnja sa udrugom Momentum. Tokom mjeseca oktobra učenici trećih razreda i učenici IV-3 razreda imali su priliku da u sklopu časova odjeljenskih zajednica razgovaraju na temu prevencije stresa u školskom okruženju.
Kako učenicima tako i nastavnicima dr. Alem Ćesir održao predavanje kako unaprijediti psihofizičko zdravlje mladih i nastavnika prevencijom stresa.