Predavanje „Snus nije cool – prevencija nove ovistosti među učenicima“

27 Novembra, 2023 0 comments SMTS Categories Uncategorized

U saradnji sa udruženjem za promociju zdravog psihofizičkog razvoja i života kroz preventivno djelovanje „Sanus“ u školi je u sklopu stručnog usavršavanja na sjednici Nastavničkog vijeća održano kolektivno stručno usavršavanje nastavnika na temu „Snus nije cool – prevencija nove ovistosti među učenicima“.
Predavanje je realizirala doktorica Alma Sejtarija a nastavnici su upoznati sa riziko faktorima za početak uzimanja snusa, razlozima zašto mladi uzimaju snus, opasnostima kojima su izloženi kada konzumiraju snus, te o psiho fizičkom i zdravstvenom stanju koje konzumiranje snusa može proizvesti.