Program prevencija trgovine ljudima – realizacija aktivnosti

5 Maja, 2022 0 comments SMTS Categories Uncategorized

Tokom mjeseca aprila 2022. godine u našoj školi realizovane su aktivnosti u okviru Projekta „Prevencija trgovine ljudima“ implementiranog od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, VSTV-a BiH, MFS EMMAUS-Centra za sigurni internet i MUP-a KS.
Jedna od aktivnosti bila su edukativna interaktivna predavanja za učenike III razreda (tri odjeljenja) koja su realizovale pedagog i psiholog škole u saradnji sa RPZ policijskom službenicom PU Centar Amelom Vatić. Interesovanje učenika za prezentiranu problematiku bila je na zavidnom nivou, učenici su pokazuju veliku zainteresiranost, aktivno su učestvovali u procesu edukacije ali i pokazali značajan nivo informiranosti kada je u pitanju problem sprečavanja i prevencije u oblasti trgovine ljudima.
To je podatak koji svakako ohrabruje sve učesnike ovog značajnog projekta, jer osnovni cilj ovog, ali i svih predstojećih projekata, jeste podizanje svijesti djece i učenika o značaju borbe i prevencije svih oblika kriminaliteta, pa tako i borbe protiv trgovine ljudima, a što će u konačnici imati za rezultat generacije mladih ljudi, pravilno opredijeljenih u odnosu na sve oblike kriminalnih i nedopuštenih ponašanja.
Osim u odjeljenjijma III razreda, tema je realizovana i u svim odjeljenjima IV razreda ( tri odjeljenja) u okviru časova odjeljenske zajednice- temu su prezentirali razrednici odjeljenja u toku online sedmice.
Druga aktivnost u okviru Projekta bila je informisanje roditelja učenika naše škole o temi „Prevencija trgovine ljudima“- informacije o ovoj temi postavljene su na WEB stranicu škole.
Treća i posljednja aktivnost u okviru Projekta bila je realizacija edukativnog predavanja za članove Nastavničkog vijeća škole. Temu su u okviru tematske sjednice Nastavničkog vijeća realizovale saradnice Stručne službe. Tema je pobudila veliko interesovanje nastavnika/ stručnih saradnika koji su kroz samu realizaciju unaprijedili dosadašnja znanja i kompetencije u oblasti prevencije trgovine ljudima.